Ob izgubi svojca

SMRT NA DOMU

Svojci umrlega morajo o smrti na območju občine Kamnik obvestiti dežurnega zdravnika, oziroma mrliškega oglednika pri pristojni zdravstveni ustanovi. Dežurni zdravnik ali mrliški oglednik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti.

Nato svojci pokličejo izvajalca pogrebnih storitev ali center za obveščanje 112 in se dogovorijo za prevoz pokojnika. Ob prevzemu pokojnika na domu pogrebni službi izročijo potrdilo o smrti pokojnika in njegov osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Svojci ob pomoči pokopališke službe začnejo s pripravami na pokojnikov pogreb.

SMRT V BOLNIŠNICI ALI DOMU STAREJŠIH OBČANOV

Ob obvestilu svojcem, o nastopu smrti iz bolnišnice ali iz doma starejših občanov, morajo le ti prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v kateri je bil pacient sprejet. V kolikor je smrt pokojnika nastopila v domu starejših občanov, pa prevzamejo pokojnikove stvari na upravi doma.

Pomembni kontakti ob smrti:

 

CENTER ZA OBVEŠČANJE:

112

REŠEVANA POSTAJA KAMNIK:

01 831 86 00

POGREBNA SLUŽBA:

041 634 948