Pokopališka dejavnost

Komunalno podjetje Kamnik d. o. o. kot koncesionar upravlja naslednja pokopališča:

  • Žale,
  • Podgorje,
  • Mekinje in
  • Nevlje.

Poleg upravljanja pokopališč skrbimo tudi za vzdrževanje mrliških vežic in skrbno urejanje okolice. Tako na vseh pokopališčih v našem upravljanju redno izvajamo košnjo zelenic, striženje cipres, urejanje grmovnic, urejanje poti, čiščenje in urejanje okolice pokopališč in mrliških vežic. V zimskem času pravočasno poskrbimo za odstranitev snega ter s soljenjem in nasipanjem za varen dostop na pokopališča. Poleg samih pokopališč skrbimo tudi za objekte in naprave na njihovem območju in okolici. Mednje spadajo mrliške vežice, javna razsvetljava in osvetlitev, prostori za zbiranje odpadkov, javne izlivke vode ter parkirišča.

Pomembno skrb namenjamo tudi za urejenost in čistočo vojnih grobišč ter spominskih obeležij.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524