TUDI KOPKO MISLI ZELENO: V KOMUNALNEM PODJETJU KAMNIK S FEBRUARJEM UVAJAMO E- RAČUN!

Merilo naše uspešnosti je zadovoljstvo naših uporabnikov

24. 1. 2020 | OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU IVERJE (VRHPOLJE)

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu obveščamo, da bo dne 24.1.2020 od 9.00 do 12.00 ure, zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju, motena oskrba s pitno vodo na območju Vrhpolje....

24. 1. 2020 | ZAPORA JAVNE POTI JP 661581 RAVNE PRI ŠMARTNEM

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije usada izvedena popolna zapora javne poti JP 661581 Ravne pri Šmartnem, in sicer v času od 27. 1. 2020 do 15. 5. 2020. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik...

23. 1. 2020 | OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA SISTEMU IVERJE – OBMOČJE MOLKOVA POT, MEKINJE

Uporabnike oskrbe s pitno vodo obveščamo, da bo dne 23. 1. 2020 med 9.00 in 13.00 uro, zaradi odprave okvare na javnem vodovodnem omrežju, motena dobava pitne vode na območju Molkove poti v...

21. 1. 2020 | OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU KAMNIŠKA BISTRICA

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica obveščamo da bo danes 21.1.2020 do 12.00 ure, zaradi okvare na  javnem vodovodnem omrežju, motena oskrba s pitno vodo na...

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU KAMNIŠKA BISTRICA

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica, obveščamo da bo dne 20.1.2020 od 9.00 do 12.00 ure, zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju, motena oskrba s pitno vodo na...

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU KAMNIŠKA BISTRICA

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica obveščamo, da bo danes, 15.1. 2020, od 9.00 do 15.00 ure, zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju, motena oskrba s pitno...

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU IVERJE – ‘POD SKALO’, VRHPOLJE

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje obveščamo, da bo dne 14.1.2020 do 16.00 ure, zaradi okvare na  javnem vodovodnem omrežju, motena oskrba s pitno vodo na območju 'Pod...

NOVO OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU IVERJE – VRHPOLJE, NEVLJE

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje obveščamo da bo danes, 10. 1. 2020, do predvidoma 17.00 ure, zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju, motena oskrba s pitno vodo na...

POZOR: OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU IVERJE – POD SKALO, VRHPOLJE

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje obveščamo, da bo danes 10.1.2020 do 13.00 ure, zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju, motena oskrba s pitno vodo na območjih 'Pod...

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU KAMNIŠKA BISTRICA -ZGORNJE STRANJE

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica obveščamo, da bo danes 10. 1. 2020 do 12.00 ure, zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju, motena oskrba s pitno vodo na...

SPOROČITE STANJE ŠTEVCA VODOMERA

V sporočilu, ki ga pošljete najkasneje do 25. v tekočem mesecu,
navedite: VAŠ NASLOV, ŠTEVILKO ODJEMNEGA MESTA in STANJE ŠTEVCA.

STANJE ŠTEVCA

Zasebnost in piškotki

13 + 13 =

Komunalno podjetje Kamnik že od leta 1962 dalje oskrbuje prebivalce občine Kamnik s komunalnimi storitvami.

Od leta 1995 dalje je bilo Komunalno podjetje Kamnik registrirano kot delniška družba, od 29. 3. 2019 pa je podjetje registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo.

V okviru svoje dejavnosti opravljamo naslednje dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, vzdrževanje cest ter zimska služba, urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje tržnice v Kamniku, javna razsvetljava in oglaševanje na čezcestnih transparentih.

Komunalno podjetje Kamnik je družba z omejeno odgovornostjo, ki ima med 95 in 100 redno zaposlenih in se ukvarja z izvajanjem komunalnih storitev na območju občine Kamnik, del svojih storitev pa opravljamo tudi na področju občin Komenda in Vodice.

A

Dežurne službe

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST – 031 625 524
JAVNI VODOVODNI SISTEM – 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA – 031 407 047
ODPADNE VODE – 041 326 256
POGREBNA SLUŽBA – 041 634 948
ZIMSKA SLUŽBA – 031 625 524

 

 

A

Kontakt

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

Delovni čas

ponedeljek – petek
od 7.00 do 15.00

Uradne ure

Uradne ure – splošna in tehnična služba:
ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00-10.00
sreda: 8.00-15.00
Uradne ure – pisarna pogrebna služba:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00