Komunalno podjetje Kamnik d.d.

Komunalno podjetje Kamnik že od leta 1962 dalje oskrbuje prebivalce občine Kamnik s komunalnimi storitvami.

Od leta 1995 dalje je Komunalno podjetje Kamnik, d. d., registrirano kot delniška družba.

V okviru svoje dejavnosti opravljamo naslednje dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, vzdrževanje cest ter zimska služba, urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje tržnice v Kamniku, javna razsvetljava in oglaševanje na čezcestnih transparentih.

Komunalno podjetje Kamnik je delniška družba, ki ima med 80 in 85 redno zaposlenih in se ukvarja z izvajanjem komunalnih storitev na območju občine Kamnik, del svojih storitev pa opravljamo tudi na področju občin Komenda, Vodice in Mengeš.

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.št.:1/01018/00.
Osnovni kapital družbe znaša 240.281,82 €
Šifra dejavnosti : 36.000
Vodstvo družbe – direktorica: Anča CVIRN

A

Dežurne službe

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST – 031 625 524
JAVNI VODOVODNI SISTEM – 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA – 031 407 047
ODPADNE VODE – 041 326 256
POGREBNA SLUŽBA – 041 634 948

A

Kontakt

Komunalno podjetje Kamnik d.d.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

A

Delovni čas

ponedeljek – petek
od 7.00 do 15.00

A

Uradne ure

Uradne ure – splošna in tehnična služba
ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00-10.00
sreda: 8.00-15.00
Uradne ure – pisarna pogrebna služba
ponedeljek-petek: 7.00-15.00